Fyzika (učivo 30.3.- 3.4.) 6.A

Dobrý den děcka,

v předchozích týdnech jsme se učili něco o elektrickém obvodu. Teď ale elektřinu necháme na chvíli být (i když někteří mi pořád neposlali vyplněné pracovní listy!) a vrátíme se zpět. Dozvěděla jsem se, že jste ještě například neprobírali učivo hustota látky, měření času, teploty atd.

Takže se musíme k tomuto učivu vrátit, protože by vám to chybělo ve vyšších ročnících.

Učivo je, domnívám se, pěkně vysvětleno v prezentaci. Začíná se otázkou. Co je lehčí kilogram železa nebo polystyrénu? Někdy se taky uvádí – kilogram železa nebo peří. Něco podobného je v učebnici na str.64 až 67.

Na tuto prezentaci se podívejte a do sešitu opište tabulku 3, 4 a 5. Vzorec si zarámujte a odpovězte na otázky z tabulky 6- otázky jsou špatně očíslované- očíslujte je 1 až 5,(Otázku pod jejich  číslem 2 nedělejte.)  Neopisujte je, ale jenom napište stručné odpovědi do sešitu a ofocené mi je pošlete. Ot.5 – ve vaší učebnici není nafta,tak si najděte hustotu benzínu.

Tak do neděle 5.4.

poz. Pro zajímavost – na str. 159 v učebnici jsou hustoty dalších látek. Která z nich má hustotu největší a která nejmenší? Odpověz si jenom ústně.

Mějte se hezky, zdraví.

Trušinová

Mereni_hustoty