Fyzika – pracovní list 6.A – návod

Dobrý den děcka,

skoro vůbec mi neposíláte vyplněné pracovní listy z elektřiny. Napsala jsem, že je budu známkovat!!!

Připisuji návod.  str. 120 -8  Baterie z auta – nabitý akumulátor má napětí 12V. (str. 118)

Když k němu připojíte ,,slabou,, žárovku tj.na nižší napětí než 12V , může se zničit -spálí se.

Když k němu připojíte ,,silnou,, žárovku tj.na vyšší napětí než 12V , nebude svítit.

str. 120 – 9 – Nejdříve připojíme žárovku o nejvyšším napětí, protože ta ho ,,snese,,, nejslabší žárovka by se mohla spálit, když nevíme, jaké tam je napětí.

Připojený list – schemata: platí pravidlo – když se přeruší jednoduchý obvod, nesvítí nic.

Když se přeruší nějaká větev v rozvětveném obvodu, neprochází proud v té dané větvi.

Tak doufám, že budete chytřejší a vyplněný pracovní list mi co nejdříve pošlete.

Zdraví     Trušinová