EVVO

  • Publikováno: 22.11.2015
  • Kategorie: Aktuality

Naše škola je zapojena do soutěží, které podporují ochranu životního prostředí. V letošním školním roce sbíráme starý papír, víčka z PET lahví, použité baterie, drobná vysloužilá elektrozařízení, vysloužilé mobilní telefony, vysloužilé cartridge a tonery z tiskáren. Všechny tyto suroviny jsou předány k bezpečnému zlikvidování a druhotnému zpracování. Děti vedeme ve škole ke třídění těchto surovin, seznamují se s těmito problémy v hodinách prvouky, přírodovědy, biologie a v dalších vyučovacích hodinách. Spolupracujeme s Centrem odpadové výchovy OZO Ostrava, kde se naši žáci hravou formou v učebně učí, jak odpady třídit, aby jich co nejméně skončilo bez užitku na skládce.  FOTO

Mgr. R. Hmilanská