DÚ do úterý 7. 4.

Milé děti,

jak už jistě víte, s další středou přicházejí další úkoly. Někteří z vás se možná těší, někteří děsí, ale práce nepočká. I když neusedáte do lavic, škola volá a o učení s vámi se musí postarat rodiče, za což jim moc a moc děkuji. Ani nevím, jak se vám daří a jestli všechno zvládáte 🙂 . Pevně doufám, že jste zdravé, usměvavé a spokojené děti, co nezlobí své rodiče, že pěkně čtete, znáte písmenka a počítáte jako draci. Jen tak dále! 🙂

Milí rodiče,

opět bych Vám chtěla poděkovat za velmi obětavou práci, kterou pro své děti děláte. Vím, že to není mnohdy vůbec jednoduché. Skloubit rodinu, zaměstnání a péči o děti, která je v těchto dnech pro Vás mnohem náročnější než obvykle, je opravdu velmi náročné a já Vám ještě jednou moc děkuji. Bohužel nevím, jak se Vašim dětem práce daří a ještě nějaký čas to asi nezjistím, a tak budu ráda, když mi někdy prostřednictvím mailu napíšete, jestli je vše OK, zda se dětem daří a moc se plnění úkolů nebrání, jestli jsou zdravé, případně, v čem bych Vám mohla pomoci. Jsem tady pro Vás.

Vám i Vašim dětem přeji pevné zdraví a spoustu optimismu do dalších dní, protože určitě někdy bude líp a s dětmi se zase uvidíme. Už se moc těším 🙂 .

Šárka Vežranovská

Seznam úkolů:

Písanka – str. 16 – 20 (nácvik tří nových písmen – Z, h, H; nových písmen přibývá, takže prosím o pravidelný nácvik pro jejich lepší zafixování, trénujte pomocí diktátů, opisů, přepisů – podle potřeby)

Slabikář – str. 71 – 73 + 76 (číst + pracovat podle zadání dole na stránkách; na str. 71 si po přečtení pohádky Budka celou pohádku dovyprávět a povídat si o ní – klást otázky týkající se textu: např. Kde stála budka? Kdo už v budce bydlel? Kdo tam doskákal? atd.; na str. 72 nově písmeno Ch, ch – prosím rodiče o přečtení říkanky nahoře, děti v ní pak zatrhnou žlutě písmeno ch a připomenou si naši říkanku o slůňatech – My jsme malá slůňata…; dále na stránce číst slabiky, spojovat je do slov, se slovy tvořit věty; v kouzelných brýlích pojmenovat obrázky, vytleskávat slova, říkat vzorce slov, tvořit se slovy věty; na str. 76 ve cvičení Rýmy – šprýmy dát rýmující se slova do bublin)

Pracovní sešit ke slabikáři – str. 42 + 44 (po přečtení slov objasnit dětem slova, kterým nerozumí, slova vytleskávat, určovat jejich vzorce, tvořit s nimi věty; po přečtení vět s textem pracovat – hledat slova podle zadání rodičů – např. hledat slova s písmenem ch, odpovídat na otázky nebo se zkusit ptát atd.)

Matematika – str. 6 – 9 (určování počtu, porovnávání čísel, řazení čísel – opakovat číselnou řadu 0 – 20, práce s penězi – počítání + zakreslování, sčítání a odčítání do 10 – procvičování, sčítání do 20 – desítky, jednotky, řešení jednoduchých slovních úloh) + v rámci geometrie vyhledávat doma předměty připomínající známé geometrické tvary – kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník

Prvouka – str. 53 (opakování – jarní květiny, stěhovaví ptáci, hospodářská zvířata), str. 54 (vypracovat stránku podle zadání dole + naučit se zpaměti roční období – jaro, léto, podzim, zima)

Ať se vám, děti, daří! 🙂