DÚ do úterý 31. 3.

Milé děti,

je tady opět středa, a to znamená, že vám píšu úkoly na další týden. Věřím, že se vám daří, že se moc a moc snažíte a taky určitě zlepšujete, a to nejen ve čtení, ale i v počítání. Jen tak dále. Možná se vám někdy nechce pracovat a maminky vás musí nutit, ale to je přirozené. Důležité je, abyste se vždycky odhodlaly a pokud možno s chutí si sedly k práci a dělaly to, co musíte. Ono to pak půjde lépe 🙂 . Nezapomeňte, že musíte plnit zadané úkoly každý den a nenechávat to na poslední chvíli nebo to příliš uspěchat. To taky není dobré. Je třeba cvičit denně, aby to v hlavičce zůstalo napořád. Maminky vám pomůžou učivo správně rozvrhnout, abyste toho měly každý den tak akorát a pěkně všechno zvládaly. Držím vám palce a už se moc těším, až se uvidíme.

Milí rodiče,

i Vám bych chtěla poděkovat za to, jak se svým dětem věnujete. Moc si toho vážím.

Písanka 3. díl – str. 9 – 15 (psaní dvojhlásek, opis slov, nově písmeno c, C)

Slabikář – str. 67 – 70 (čtení slov, vět, spojování vět, tvoření otázek, rébusy; nově písmeno ř, Ř – skládání slov ze slabik na str. 68, kouzelné brýle – vytleskávání slov, vzorce slov, tvoření vět se slovy – děti vědí, co ve škole děláváme)

Pracovní sešit ke slabikáři – str. 40 + 41 (čtení slov, vyhledávání slov podle obrázků, čtení vět, práce s textem –  najdi slova, která obsahují písmeno ř (nebo jiné dle výběru rodičů), najdi slova, na která tleskneš dvakrát (jednou, třikrát), vyhledej odpovědi na otázky (otázky zadává rodič). Možností práce s textem je fůru, můžete procvičovat s dětmi i jinak, využít vše, co Vás napadne.

Matematika 3. díl – str. 1 – 5 (počítání do 20, znázorňování daného počtu, rozklad čísel na desítky a jednotky, psaní a čtení čísel do 20, vyznačování čísel na číselné ose, porovnávání čísel; je třeba umět vyjmenovat zpaměti číselnou řadu od 0 do 20 tam i zpět)

Prvouka – pracovat vždy podle zadání dole na stránce

vypracovat str. 49 (popsat části stromu a keře, vystřihnout kartičky na boku stránky a nalepit je do sešitu PRV – správně složené slovo a obrázek + nakreslit jarní kytičku)

str. 50 (hospodářská zvířata – umět vždy celou trojici, která k sobě patří – beran, ovce, jehně; býk, kráva, tele; kohout, slepice, kuře; kozel, koza, kůzle; prase, prasnice, sele; kačer, kachna, kachně)

str. 52 (jarní hry dětí + vybarvování a pojmenování geometrických tvarů = korálky)

V rámci výtvarné výchovy si mohou děti kreslit obrázky, a to nejen na papír, ale i v počítači v programu malování nebo si můžou pomalovat svoji roušku.

V rámci pracovních činností by měly děti modelovat, stříhat, splétat různé provázky nebo bužírky, skládat papír.

Blíží se Velikonoce, tak je můžete vhodně motivačně využít – splétání pomlázky, malování vajíček, pomáhání při pečení…

V rámci hudební výchovy si můžete s dětmi zpívat, tleskat, tančit. Zkuste natrénovat nový taneček k současné situaci – inspirujte se na internetu, už ho tam tančí nejen policie, ale přidávají se i ostatní lidé. Taky trénuji 🙂

V rámci tělesné výchovy se nezapomeňte hýbat a občas vyrazit i na procházku do přírody, ne mezi lidi. Nezapomeňte však na roušku.

Pro dnešek je to všechno, tak už jen stačí popřát hodně zdravíčka a ať se Vám práce daří.

Loučí se s Vámi Vaše paní učitelka Šárka Vežranovská