Dú do úterý 28. 4.

Milé děti 🙂 ,

i přesto, že se již docela pravidelně online setkáváme, povídáme si a něco málo opakujeme, je třeba zadat další úkoly pro domácí výuku, která je plně v rukou Vašich rodičů. Bohužel to zatím jinak nejde. Brzy ale přijde chvíle, kdy se všichni společně potkáme ve škole a budeme na naše učení, kdy se rodiče stali paní učitelkou a paní učitelka jen vzdáleným hlasem přes počítač, s úsměvem vzpomínat. Hlavně se nezapomeňte ve čtvrtek včas připojit a nachystat si své domácí mazlíčky. Rádi se na ně podíváme a něco málo si o nich poslechneme.

Milí rodiče,

Vám bych chtěla poděkovat nejen za každodenní pravidelnou přípravu do školy, ale i za obstarání veškeré techniky při online hodinách včetně připojení. Ne vždy se vše daří, jak by mělo, ale nějak to zvládáme. Myslím si, že je fajn, že se děti slyší, vidí, mohou si zamávat, pozdravit se, promluvit. Je to pro ně zcela nové, neprobádané a snad i oživující. Bohužel není zdaleka v mých silách, abych je něco nového bez přímého kontaktu naučila, to je především na Vás. Já s dětmi spíše opakuji a procvičuji věci, které mnohé z Vás třeba ani nenapadnou a děti je musí umět. Můžu jim vysvětlit nové písmeno, ale to nejdůležitější, to soustavné a pravidelné procvičování včetně čtení je pouze ve Vašich rukou. Děkuji 🙂 . Myslete na to, že člověk se naučí číst pouze tím, že čte. Jinak to nejde. Nezapomeňte, prosím, že všechny děti, které mají založeny školní maily, dostaly pozvánky na další online setkání, které se koná ve čtvrtek. Budu ráda, když je opět připojíte, abychom si mohli povídat a zase se někam alespoň trošku posunout.

Než se rozloučím, posílám další várku učení.

Písanka: str. 27 – 30 (nová písmena – B, č, Č, ž; opis slov)

Slabikář: str. 82 + 83 (nově písmeno g, G; čtení slabik, slov, vět, práce s textem)

Pracovní sešit ke slabikáři: str. 47 – 49 (procvičování písmena g, G; čtení a vyhledávání slov, odpovídání na otázky, čtení delšího textu, práce s textem, objasnění známých rčení)

Matematika: str. 14 – 16 (sčítání a odčítání do 20, řešení slovních úloh, dopočítávání)

Prvouka: str. 57 + 58 (Rodinné oslavy – nelepit do rámečku fotku, místo toho nakreslit obrázek;  Dny v týdnu – vypracovat stránku podle návodu, umět vyjmenovat dny v týdnu zpaměti)

S pozdravem 🙂

Šárka Vežranovská