DÚ: 13. 12. – 17. 12.

Vážení rodiče,
posílám dětem úkoly:
S:str. 21,  str. 24 – 25, procvičovat a opakovat čtení nahlas (písmena, slabiky, slova)
P2: po str. 3
M2: po str. 2
MM: po str. 19
M: Počítáme zpaměti:  str. 3
PRV:  str. 32, 34
S pozdravem Romana Hmilanská