Dramatizace Hrubínových pohádek

Posílám seznam pohádek k dramatizaci. Upozorňuji, že termín sehrání divadelního představení v rámci třídy je 13. – 14. 11. 2019. Hodnotit budeme nejen sehrání své role, ale také originalitu, kostýmy, rekvizity, nejlepší představení bude odměněno nejen známkou 1, ale také sladkou drobností. Pokud ztratíte text, poprosíte o jeho vytištění vyučující.

  1. Perníková chaloupka – Měňšenin + Bialek
  2. Červená Karkulka – Zavalský + Konečný
  3. Otesánek – Bohačíková + Burianová + Benešová
  4. O nezvedených kůzlatech – Moravová + Dvorská + Starečková
  5. Paleček a jeho kamarádi – Paličková + Sykorová
  6. Smolíček a jeskyňky – Mikula + Veverka
  7. Kuřátko a obilí – Balogová + Hlaváčková + Horváthová
  8. Malá pohádka o řepě – Kozáková