Dramatizace Hrubínových pohádek

Posílám seznam pohádek k dramatizaci. Upozorňuji, že termín sehrání divadelního představení v rámci třídy je 13. – 14. 11. 2019. Hodnotit budeme nejen sehrání své role, ale také originalitu, kostýmy, rekvizity, nejlepší představení bude odměněno nejen známkou 1, ale také sladkou drobností. Pokud ztratíte text, poprosíte o jeho vytištění vyučující.

  1. Perníková chaloupka – Malý + Gřes
  2. Červená Karkulka – Malá + Grochovská
  3. Otesánek – Feler + Berousek + Vavřín
  4. O nezvedených kůzlatech – Hyrošová + Turková + Švachová
  5. Paleček a jeho kamarádi – Porubčanská + Papcunová
  6. Smolíček a jeskyňky – Houfek + Gavenda
  7. Kuřátko a obilí – Polach + Guzdek
  8. Malá pohádka o řepě – Miková + Jandátová
  9. Dědečkův koblížek – Gelová + Žitníková + Vidurová + Smolková