Podpora digitální výuky

Minulý rok přinesl do vzdělávání zcela novou zkušenost – distanční on-line výuku. Žáci, učitelé i rodiče začali využívat nové cesty ke vzdělání.

V tom, abychom se s novými podmínkami dokázali vyrovnat, nám mimo jiné pomohla i mimořádná dotace statutárního města Ostravy ve výši 60.000,- Kč, která byla určena právě na podporu distanční výuky.

V rámci našeho projektu „Podpora digitální výuky“ jsme tak mohli proškolit kompletně celý pedagogický sbor s prací s programem Google Classroom, nakoupit otočné a širokoúhlé kamery pro multimediální učebnu a rozšířit licence u využívaného softwaru.