Doplnění zadání učiva k 20.- 27. 5., ČJ

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po V- opakování

– učebnice: strana 111

  • do sešitu: 111/ 11
  • 111 / 12 – vypiš do sešitu pouze ta slova, jejichž nadřazené slovo je VÝUKA. Vymysli k nim a zapiš 5 dalších slov s předponou vy-. (např. : vyslabikovat, vyřešit——-)
  • vyčasuj slovo nezvítězit do sešitu


Vyjmenovaná slova po Z – brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně (zpaměti)
Na každé slovo vymysli a zapiš pěkné souvětí (celkem 4 věty : 1 oznamovací, 1 rozkaz., 1 tázací, 1 přací)

– učebnice: strana 114, 115

  • zapsat do sešitu: Brzy se stmívá. Brzičko bude tma. Vymysli další dvojici vět a zapiš.
  • 114/ 2 a,b
  • zapsat do sešitu: Z lesa se ozývá vytí. Eda se často nazívá (zívat únavou). Vymysli další dvojici vět a zapiš(použij i jiné tvary slov)
  • 115 / 5 ve větách zapiš

Úkoly navíc: 115 / 6 přepiš celé do sešitu. Podstatná jména podtrhni zeleně, slovesa vlnovkou červeně. Vyčasuj sloveso vyzývá, vyskloňuj podstatné jméno jazyk.