Domácí příprava: 1.4. – 8.4.

Dobrý den. Zdravíme všechny rodiče a děti. Doufáme, že jste všichni zdraví a daří se Vám dobře.

Posíláme učivo na příští týden:

ČJ – Opakování a prohlubování učiva o slovesech

ČJ: učebnice 81/3 do sešitu, 82 ústně, 82/2 do sešitu + podtrhni slovesa, 82/6 do sešitu. Přečti si, co jsou to slovesa

(viz. růžový obdélník). PS: 15, 16. ČT: 95 báseň Koledníček – zpaměti, 96 – 97. M6: str.6, str.16, procvičuj násobilku 2.

PRV: učebnice 54 – 55, Prac. s.: 62.

Internetová podpora k procvičování učiva:

skolasnadhledem.cz/game/3885

skolasnadhledem.cz/game/4456

  1. hra je k učivu M – Geometrické tvary
  2. hra je k učivu PRV – Ptáci stěhovaví a stálí

Přejeme Vám všem pevné zdraví a rodičům děkujeme za podporu. Moc se na Vás všechny těšíme.

S.Šigutová, R.Hmilanská