INFORMATIKA A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA INF

INF 05

INF 06