DRUHÝ CIZÍ JAZYK – NĚMECKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA NJ

8. – 9. ROČNÍK