Dějepis 25.3.-1.4.

Milí žáci,

zopakujte si učivo o národním obrození. Do sešitu vysvětlete pojem puristé, zkuste vyhledat příklady novotvarů, které se puristé pokoušeli zavést do českého jazyka. Do sešitu vysvětlete, co byl Rukopis zelenohorský a Rukopis královedvorský. Doporučuji ke shlédnutí tato videa:

https://www.youtube.com/watch?v=–6U9WHODok

https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=1YZpYT2xHx8

https://www.youtube.com/watch?v=Qo1rHn4AwJs

S jakýmikoliv dotazy mne kontaktujte.