ČJ_větné rozbory

Souvětí_výklad

Dobrý den,

dnes, 18. 3. 2020, jsem zde vložila několik adres s instrukcemi. Soubor obsahuje i úkol,

který máte odevzdat do 20/3 2020. Každý se podepíše, budu archivovat.

 

Připomínám, že jste měli odevzdávat nástin slohové práce – uč. 133, při své tvorbě věnujte pozornost

informacím v modrých rámečcích – uč. 130/ 131/ 132, úvahu nezaměňujte za popis děje.

 

Procvičujte si učivo na Umíme to, zatím je vás velice málo aktivních.

Hodně zdaru přeje Jana Hrtusová