Charta proti šikanování

Charta proti šikanování

 Motto: Šikanování a jakékoliv ubližování není na naší škole trpěno. Všichni žáci mají právo na bezpečí. Svým podpisem potvrzujeme, že jsme se seznámili s pravidly, že s nimi souhlasíme a v případě jejich porušování poneseme následky.

  1. Nikdy fyzicky nenapadnu svého spolužáka/spolužačku.
  2. Nevytahuji/nevyvyšuji se na slabší.
  3. Budu-li chtít udělat někomu nějaký žert, nejdříve si představím, jak by asi bylo mně, kdybych byl na jeho místě.
  4. Budu uznávat druhé bez ohledu na jejich odlišnosti.
  5. Spolužákovi/spolužačce, které někdo napadne, pomohu. Když to nezvládnu sám, řeknu to učiteli, asistentovi nebo vychovatelce.
  6. Když se učitel, asistent nebo vychovatelka dozví, že nám někdo ubližuje, nedopustí, aby se to opakovalo.
  7. Spolužákům, kteří stojí mimo skupinu, pomohu začlenit se mezi nás.