CH 8.A,B

Ch  8AB   Pěkný den všem, přikládám úkoly do 1. 4.      Kajfošová

 

Stále si opakujte názvosloví (tvoření a čtení vzorců) oxidů, sulfidů, halogenidů, kyselin, hydroxidů a solí

Posílám materiály k procvičování:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/29681 – oxidy, sulfidy, halogenidy

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/29846 – kyseliny, hydroxidy

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/29704 – soli

Nové učivo – Chemický děj, chemická reakce  – str. 62 – 63

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/3177 – chem. reakce

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/3209 – rychlost chem. reakce

Do sešitu si zapište:

Chemická reakce

Je děj, při kterém dochází ke změně látek. Vyjadřuje se chem. rovnicí.

Zákon, podle kterého upravujeme chemické rovnice, se nazývá zákon zachování hmotnosti a říká, že: součet hmotností látek do reakce vstupujících (reaktantů) je roven součtu hmotností látek reakcí vzniklých (produktů). 

Látky, které do reakce vstupují, se nazývají reaktanty (vlevo), látky, které při reakci vzniknou, se nazývají produkty (vpravo).

vodík + kyslík → voda

 2 H2 + O2                                → 2 H2O

Čteme: 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku (reaktanty) a vzniknou 2 molekuly vody (produkt)

 

  • Chemické reakce a teplo – str. 63 -64

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/128557

Do sešitu si zapište:

Reakce, při kterých se teplo uvolňuje, se nazývají exotermické.

Reakce, při kterých se teplo spotřebovává, se nazývají endotermické.