CH 8.A,8.B

Ch  8AB   Všechny moc zdravím a posílám úkoly do 8. 4.      Kajfošová

Vím, že učivo je těžké, hodně by vám měla pomoci již i dříve přiložená videa (více než učebnice). Držím palce, ať vše pochopíte.

Opakování: chemické rovnice:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/90932 – úprava chem. rovnice

Stále si opakujte názvosloví (tvoření a čtení vzorců) oxidů, sulfidů, halogenidů, kyselin, hydroxidů a solí – viz dříve poslaná videa k procvičování

 

Nové učivo – Typy chemických reakcí str. 64 – 66 (jen na případné doplnění)

Stačí umět zápis v sešitu (můžete si zápisy i lepit):

Typy chemických reakcí

Skladné reakce – syntézy (slučování)

ze dvou látek jednodušších  vzniká látka složitější:

A   + B       → AB

Př. : NH3 + HCl    → NH4Cl

          Zn     + Cl2      → Zn Cl2

 

Rozkladné reakce – analýzy (rozklad)

složitější látka se štěpí na jednodušší: 

AB    →   A +    B

Př. : 2H2O  →   2H2O +   O2

 

Vytěsňovací reakce – substituce (chem. nahrazování)

atom nebo skupina atomů ve sloučenině je nahrazen jiným atomem nebo skupinou atomů:

A    + BC     → B +   AC

Př: Fe   + CuSO4    →   Cu  + FeSO4

 

Podvojná záměna – konverze

dvě látky si vzájemně vyměňují atomy nebo skupiny atomů:

 

AB  +     CD →     AD + CB

Př.: AgNO3  + KI    → AgI  + KNO3

Procvičte si typy chem. reakcí:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/152092  

Zvláštním typem podvojné záměny je neutralizace – je to reakce kyseliny a zásady:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/107821  – neutralizace

Úkol: zkuste si každý sám a pošlete mi  na můj školní e-mail řešení do 8. 4.:

Pojmenuj nebo vytvoř vzorce:

AgBr

ZnO

Au2S3

     oxid křemičitý

     bromid hlinitý

sulfid olovnatý

  

     H2CO3

KOH

kyselina dusičná

hydroxid železitý