CH 8.A,8.B

Ch  8AB   Všechny zdravím a posílám úkoly do 20. 5.      Kajfošová

Nové učivo: učte se jen tento zápis do sešitu:

Neutralizace – vznik solí

Neutralizace je reakce kyseliny s hydroxidem, při které vzniká voda a sůl

K OH   +   H NO3 →        H2 O   +   KNO3

hydroxid     kyselina          voda         dusičnan

draselný      dusičná                             draselný

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/55330 -neutralizace

 

Vznik solí

Mezi nejznámější způsoby vzniku solí patří:

  • Neutralizace

HCl              +   NaOH           → NaCl           +  H2O

kyselina           hydroxid sodný           chlorid sodný   voda

          chlorovodíková

 

  • Reakce kovu s kyselinou

Mg   +      2HCl   →                  H2   +   MgCl2   

hořčík       kyselina                 vodík      chlorid

                  chlorovodíková                    hořečnatý

 

  • Reakce kovu s nekovem

2Na         +      Cl2     →                     2 NaCl

sodík             chlor               chlorid sodný   

 

  • Srážecí reakce

AgNO3       +    NaCl  →        AgCl    +  NaNO3

dusičnan         chlorid            chlorid      dusičnan

stříbrný           sodný              stříbrný     sodný

                                              sraženina

 

  • Reakce oxidu kovu s kyselinou

CaO    +   2HNO3    → H2O +   Ca(NO3)2

oxid         kyselina          voda      dusičnan 

vápenatý  dusičná                          vápenatý

 

  • Reakce oxidu nekovu s hydroxidem

CO2           +    2KOH    →     H2O + K2CO3

oxid             hydroxid draselný    voda   uhličitan draselný    

uhličitý

 

Znovu připomínám úkol: mnozí jste mi ještě neposlali  e-mailem  VŠECHNY ZÁPISY ze sešitu Ch od 17. března.  Ty, kteří termín dodrželi, chválím!

Zopakujte si vzorce kyselin a vzorce solí bezkyslíkatých i kyslíkatých  kyselin.

Znovu vás pozvu na Meet.