CH 8.A, 8.B

Ch  8AB   Ahoj děcka, posílám úkoly do 15. 4.      Kajfošová

 

Nejprve posílám řešení minulého úkolu: (od mnohých jsem řešení nedostala):

Řešení:

Pojmenuj nebo vytvoř vzorce:  

AgBr     bromid stříbrný

ZnO       oxid zinečnatý

Au2S3         sulfid zlatitý

     oxid křemičitý SiO2

bromid hlinitý AlBr3

     sulfid olovnatý PbS

 

     H2CO3         kyselina uhličitá

KOH         hydroxid draselný

kyselina dusičná     HNO3

hydroxid železitý   Fe(OH)3

 

Zkuste vyřešit další úkol a pošlete mi ho na můj e-mail do 15. 4.:

Utvoř vzorce solí:

 

  • Uhličitan sodný   
  • siřičitan železitý
  •  dusičnan olovnatý

 

 

Pojmenuj:

 

  •  Fe2(SO4)3   
  • AgNO3
  •   KCl

 

Ještě posílám video ke znovu objasnění úpravy chem. rovnic =  vyčíslování chem. rovnic:  

https://www.youtube.com/watch?v=58OB7OVsPH4  – vyčíslování chem. rovnic 

 

Nové učivo: Kovy

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/63188 – kovy

Zápis do sešitu:

KOVY

– elektricky a tepelně vodivé

– očištěný povrch – kovový lesk

–  kujné, tažné, pevné (ne Hg)

Kovy – a) čisté

  1. b) slitiny – připravují se tuhnutím roztavených směsí kovů, lepší vlastnosti pro určité použití:

bronz – Cu + Sn 

ocel – Fe + jiné kovy 

pájka – Pb + Sn 

dural – Al, Mg + další kovy

Rozdělení kovů:

Alkalické kovy (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)

Kovy alkalických zemin (Mg)

Nejpoužívanější kovy (Fe, Cu, Al)

           Těžké kovy (Fe, Cu, Pb, Hg)

           Vzácné kovy (Pt, Au, Ag)