CH 8.A, 8.B

Ch  8AB   Všechny zdravím a posílám úkoly do 17. 6.      Kajfošová

Pouze si opakuj probrané učivo, hlavně vzorce a rovnice.

Znovu připomínám: sledujte e- mail, budu vás zvát na Meet ohledně klasifikace. Kontroluji zápisy v sešitě od 17. března a zadané úkoly (ofocené mi pošli e-mailem co nejdříve).