CH 8.A, 8.B

Ch  8AB   Všechny zdravím a posílám úkoly do 13. 5.      Kajfošová

Úkol: řešení:

1) Které ionty způsobují kyselost vodných roztoků?      H+

2) Které ionty způsobují zásaditost vodných roztoků?   OH-

3) pH roztoku zjistíme pomocí indikátoru

 Seřaď roztoky od nejkyselejšího po nejvíce zásaditý: pH =2,6, pH = 4,1, pH = 5,3,  pH = 7,4, pH  =9,7 pH = 10,8,  , pH = 12,5

 

Nové učivo: učte se jen tento zápis do sešitu:

Roztoky, hmotnostní zlomek – výpočty

Zopakuj: 

Hmotnostní zlomek: vyjadřuje složení roztoků.

Hmotnostní zlomek látky rozpuštěné v roztoku vypočítáme podle vztahu:

w(s) = m(s) / m

w(s) = hmotnostní zlomek látky rozpuštěné v roztoku

m(s) = hmotnost látky rozpuštěné v roztoku

m = hmotnost roztoku

Výpočet je popsán na příkladu ve videu. Příklad i s výpočtem si opiš do sešitu.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/24710 – od snímku č. 7

Úkol: nafoť a pošli mi e-mailem postupně zápisy ze sešitu Ch od 17. března na mail:  kajfosova@zsmichalkovice.cz

Pozvu vás na Meet, zopakujte si vzorce oxidů, sulfidů, halogenidů a kyslíkatých kyselin – zkusíte si je. Přikládám video, kde je pěkně vysvětleno, jak se tvoří a čtou vzorce kyslíkatých kyselin.

https://www.youtube.com/watch?v=SxP-2aG74lQ