Autor:  Radomír Panna

Logo

eTwinning v naší škole

Od školního roku 2016/2017 se naše škola stala školou eTwinningovou. Co je to eTwinning? eTwinning je společenství evropských škol, je to platforma, přes kterou mohou učitelé a žáci z různých evropských zemí vzájemně komunikovat a spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Vzhledem k tomu, že do této platformy se mohou zapojit pouze registrované školy, je to místo, […]

Číst dále

Co je žákovský parlament?

Žákovský parlament je diskusní fórum školy, ve kterém se žáci vyjadřují k záležitostem týkajícím se naší školy. V každé třídě od 5. po 9. ročníky jsou zvoleni 2 zástupci. Tito zástupci zaznamenávají připomínky a nápady svých spolužáků a poté je přednesou na schůzce parlamentu. Tyto se konají zpravidla jednou za měsíc. Na schůzkách se snažíme tyto připomínky řešit a posuzovat z různých úhlů pohledu. Zástupce […]

Číst dále

SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE ZUŠ EDVARDA RUNDA

  • Publikováno: 01.08.2017
  • Kategorie: ZUŠ

Spolupráce vedení ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě se základní školou v Ostravě-Michálkovicích trvá již více než 20 let. Záměrem vytvoření pobočky neboli odloučeného pracoviště ZUŠ bylo především v tom, aby rodiče s dětmi nemuseli dojíždět na hlavní budovu ve Slezské Ostravě nebo do Radvanic a aby výuka probíhala pod jednou střechou, tedy přímo v budově školy. V současné době nabízí ZUŠ […]

Číst dále

Příspěvek na ozdravný pobyt

Základní škole Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace byl Statutárním městem Ostrava poskytnut neinvestiční účelově vázaný příspěvek z Fondu pro děti ohrožené znečištěním prostředím ve výši 204.000,- Kč na realizaci 14denního ozdravného pobytu v oblasti, která není postižena smogovou situací. Díky tomuto příspěvku mohlo celkem 41 žáků naší školy vycestovat v termínu od 27. 3. – 9. 4. 2017 do školy v přírodě, která […]

Číst dále

OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ ZŠ PRO VEŘEJNOST

Jako každoročně otevíráme i letos venkovní víceúčelové hřiště základní školy, a to díky neinvestiční účelově vázané dotace v oblasti prevence kriminality poskytnuté statutárním městem Ostrava. Hřiště bude otevřeno od 19. května 2017 do 30. září 2017. Provozní doba: Květen, červen 2017 Úterý, pátek                      15 – 19 hod. Sobota                              14 – 18 hod. Neděle                                9 – 13 hod. Červenec, srpen 2017 […]

Číst dále