Informace k závěru školního roku 5.A

Vážení rodiče, milí žáci,   Před vyzvednutím vysvědčení je třeba donést čestné prohlášení o tom, že žák netrpí žádnou respirační nemocí, atd.  Pokud nebude mít toto prohlášení, vysvědčení mu bude uděleno před školou. Jinak do třídy půjdou všichni. Dále pak si Číst dále

Angličtina 15.6. – 19.6.

Angličtina 15.6. – 19.6. – uč. str. 60: podívejte se na obrázek a popište do psacího sešitu postavičky s využitím začátků vět, které najdete v rámečku nad obrázkem – Pracovní sešit: str. 59 – vyluštěte slova a pak z nich poskládejte větu, vybarvěte si obrázky. Pomalu začíná uzavírání Číst dále

Angličtina 15.6. – 19.6.

Angličtina 15.6. – 19.6. – uč. str. 72 : porozumění čtenému – přečtěte a přeložte si článek, vypracujte tabulku z úvodu a pak cv. 4 – uč. str. 73 : porozumění čtenému – cv. 1 a 2 – doplňte správné odpovědi a (včetně otázek) opište věty do Číst dále

Vlastivěda 15.6. – 19.6.

Vlastivěda 15.6. – 19.6. – Majetek a jeho vlastnictví: přečtěte si uč. str. 84 – 87 – do sešitu: nadpis kapitoly + přepište rámeček „A co je důležité“ a pak vypracujte Otázky a úkoly. – klíčové pojmy, na které musíte umět odpovědět (opsat do sešitu): MAJETEK: Číst dále

Přírodověda 15.6. – 19.6.

Přírodověda 15.6. – 19.6. – zopakujte si jednoduché stroje ze str. 4 – 11: jsou to hlavně NAKLONĚNÁ ROVINA, KLADKA, KOLO a PÁKA Nezapoměňte, že kombinací těchto čtyř jednoduchých strojů vznikají složitější mechanické stroje. – uč. str. 12 – 14: Parní stroj a spalovací Číst dále