Aj učivo na období 1. – 7. 4. 2020

Učivo 1. -7. 4. 2020

Dobrý den, někteří žáci stále nejsou zaregistrováni do online pracovních sešitů. Prosím ty, kterých se to týká, ať mi napíší e-mail a já jim pošlu přesné instrukce.

Práce do Aj na tento týden:

Pracovní sešit: str. 36/cv.1-křížovka,

  1. 2 zakroužkuj správnou verzi (pozor: some používáme s množným číslem nebo s nepočitatelnými podstatnými jmény, a/an použijeme před jednotným číslem u počitatelných podstatných jmen!)

str.37/cv.6 –doplň a/an/some/any – pokud tomu nerozumíš, nastuduj si na str.76 část 4.3

 

Učebnice

Str.48 – přečíst komiks+ cv 2 str.49 – na folii

 

Zápis do sešitu: (zapsat a naučit)

 How many..?

How much…?

–          Obě tyto otázky znamenají Kolik…?

–          How many..?  použijeme, když se ptáme na počitatelné věci, např.:

How many brothers have you got? – Kolik máš bratrů?

How many eggs do you need? – Kolik potřebuješ vajíček?

 

–          How much..? použijeme, když se ptáme na nepočitatelné věci:

How much cheese do we need? – Kolik potřebujeme sýru?

How much water do zou drink a day? – Kolik vody vypiješ za den?

 

 

  • Vypsat slovíčka 4C Mut goes shopping (v PS na str.83)

Učebnice str. 49/cv. 4a – přiřaď slova k obrázkům, pak si do sešitu napiš do sešitu celá slovní spojení a k tomu český překlad

Např. 1.A loaf of bread – bochník chleba (pokračuj dál sám)

Online pracovní sešit:

V menu rozbal 4 Food – Grammar a udělej cv. 2,  4. Potom v sekci Vocabulary cv. 4

V případě nejasností, dotazů, pište na můj e-mail.