AJ 4.B

Zdravím žáky ze 4.B třídy, samozřejmě jejich rodiče. Předně chci poděkovat,  že v posledním týdnu došlo hodně mailů s ofocenou prací žáků.

Učivo do 17.6.2020 je následující.

Učebnice str. 56-57, Stone soup – Polévka z kamínku. Přidávám Vám slovní zásobu na pomoc.

a long time ago – dávno v minulosti

Go away! – Jdi/Jděte pryč.

a fire – oheň

a pot – hrnec

a stone – kámen

soup – polévka

carrots – mrkev

soon – brzy

ready – připraven/připravena

Pohádku si přečtěte a přeložte.

Pracovní sešit str.56- 57 – pracujte podle českých instrukcí.

Průběžně si opakujte slovíčka, která máme probraná od začátku školního roku.

S pozdravem Tereza Herzánová