Aj 3.-9. 6.

Dobrý den, prosím žáky, kteří mi zatím neposlali splněné úkoly, aby mi je poslali e-mailem nebo po domluvě přineste do školy pracovní sešit a sešit ke kontrole.

Učivo na další týden:

Učebnice str. 62 – přečíst komiks + odpovědi na otázky ve cv. 1 – do sešitu.

Vypsat a naučit slovíčka 5D

Zápis do sešitu + naučit

Nepravidelné stupňování přídavných jmen

Některá přídavná jména se stupňují nepravidelně:

česky anglicky 2. stupeň (comparative) 3. stupeň (superlative)
dobrý good better (lepší) the best (nejlepší)
špatný bad worse (horší) the worst (nejhorší)

 

Učebnice str. 63/cv. 2c – doplň slova z tabulky v zápise.

Zápis do sešitu :

Přirovnání:

–          v angličtině také existují ustálená spojení – přirovnání, tak jako v češtině. Tato nemusí  vždy odpovídat přesnému překladu do češtiny.

–          přirovnáváme pomocí slov:

as + přídavné jméno+as + podstatné jméno…… = tak……jako….

–          Např. :

as dry as a bone = suchý jako kost  – Ale pozor: v češtině říkáme: suchý jako troud

as heavy as lead = těžký jako olovo, ale v češtině říkáme: těžký jako trám

 

 

Učebnice str.63/cv 5b – utvořte přirovnání pomocí vazby as…as, např. as heavy as lead

Pracovní sešit str50/cv1,2

Online PS : 5 the world/grammar cv.4