Aj 22. 4. – 28. 4

 

Dobrý den,

Od většiny z vás jsem nedostala vypracované úkoly z minulého týdne. Prosím, učiňte tak co nejdříve.

Děkuji těm, kteří tak učinili.

Také prosím ty, kteří se ještě nepřipojili do online hodin, aby se každý týden přidali k 1 z nabídnutých online hodin. Pokud  nemůžete nebo máte problémy s připojením, dejte mi vědět do e-mailu.

Učivo na další týden:

Vypsat a naučit slovíčka 1D

Procvič si slovíčka oblečení zde: https://learningapps.org/9492306

Učebnice

Revision (Opakování) str. 18 cv. 1b – slovesa v závorkách dejte do minulého času průběhového nebo prostého (na folie)

Cv. 2 – Tvořte věty o Oliverovi (podle tabulky) pomocí vazby used to / didn’t use to (do sešitu)

Pracovní sešit

Str. 12/cv.1 – doplň chybějící slova,

  1. 3 – popiš své oblíbené kousky oblečení (co to je, z jakého materiálu, kdy to nosíš..

cv.4  – opět slovesa v závorkách dej do správného tvaru minulého času průběhového nebo prostého),

str.13/cv.5 – zakroužkuj správné sloveso.

Online PS –zbytek cvičení z 4 Past and present (ta, která nemáte dodělaná)