Aj 20. – 26. 5.

Opět mi někteří přestali posílat zadané úkoly nebo je posíláte s několikatýdenním zpožděním. Proto je nutno úkoly dodávat vždy do úterý následujícího týdne. Prosím také o urychlené zaslání všech restů.

Opakování předpřítomný čas vs. čas minulý prostý:

učebnice str. 21/cv.7 – tvořte věty pro každý obrázek – 1 věta bude v předpřítomném čase, pokud bude kladná, přidejte větu v čase minulém – kdy to Frank udělal. Příklady máte pod obrázky. Udělejte do sešitu.

Nová látka:

Učebnice str. 22 – přečíst komiks, udělat cv. 2/str.23 – doplňte věty podle textu – napsat do sešitů celé věty.

Zápis:

Další pravidla pro používání předpřítomného času:

1.       Když hovoříme o akcích v minulosti s důsledkem v přítomnosti:

I have opened the window, but now it’s too noisy. = Otevřela jsem okno , ale teď je tu hluk.

We have bought a new car. = Koupili jsme si nové auto. (Teď ho máme.)

2.       Když něco začalo v minulosti a stále to trvá:

I’ve been here for five hours. – Jsem tu už pět hodin.

 

 

Předložky since a for:

 

Since = od určité doby v minulosti: since Monday – od pondělka, since 2008 = od roku 2008, since I was five = od té doby, co mi bylo pět, since 12.30 = od půl jedné

 

For = po určitou dobu (do češtiny můžeme překládat pomocí už): for 5 days = už 5 dnů, for seven years = už sedm let, for two minutes = (už)  dvě minuty

 

Učebnice str.23/cv.4 – tvoř věty v předpřítomném čase o Smart Alecovi

Cv.6 – dolň předložky since, for