AJ 15.4. – 22.4.

Zdravím všechny děti a rodiče. Doufám, že jste Velikonoce strávili pokud možno příjemně. Posílám přípravu na další týden.

AJ prac.s.: Vypsat a postupně se naučit slovíčka 9.lekce, zopakuj si dny v týdnu, pokud ještě neumíš, tak se je nauč

(pošlu Vám odkaz na zábavné hry na internetu).

AJ učebnice: str.42 přečíst a přeložit, cv. dole ve dvojicích (s rodiči nebo se sourozenci), v otázkách střídej dny, odpovídej podle Diary – deník, diář, str.43 nahoře přečti a přelož, dole – hra ve dvojicích, pravidla hry: jeden ze dvojice si vybere 3 čtverečky v jednom směru (rovně, dolů nebo šikmo), druhý se ptá, aby zjistil, o které čtverečky se jedná, dvojice se střídají

AJ prac.s.: str.42, 43 cvičení doplň podle pokynů

Internetová podpora k učení:

skolakov.eu – AJ 4.tř. Days of the week

Mějte se moc hezky, atˇ se Vám učení daří.

S.Šigutová