Aj 10. – 16. 6.

Dobrý den, tentokrát nás čeká opakování a shrnutí probrané látky.

Toto shrnutí je něco jako závěrečný test – kdo půjde do školy, tak mi to přinese vypracované. Kdo nepůjde do školy – pošle mi fotku vypracovaných cvičení na e-mail!

V učebnici na str. 66 si uděláte tato cvičení: 1 – doplňte do tabulky 2. a 3. stupeň přídavných jmen – do sešitů.

Cv. 2 – Podívejte se na tabulku pod větami, pročtěte si ji a pak podle ní doplňte věty nad ní – vyberete správné přídavné jméno ze závorky a dáte ho do 3. stupně.

Cv. 4 – seřaďte daná slova tak, ať utvoříte 2 krátké rozhovory.

Cv. 5 – Popište počasí na jednotlivých obrázcích.

Cv. 5 – k číslům u obrázku napiš správná slovíčka.

 

Posílám také celkové shrnutí zadaných úkolů v době uzavření škol, zkontrolujte si, zda máte splněno.

Učivo 6rocniky

Žáci, kteří mi zatím nic nedodali, mi buď zašlou fotky vypracovaných úkolů mailem nebo v pátek mi přinesou PS a sešit ke kontrole do školy!!!

Dále posílám odkaz na sitcom, který je vhodný pro začátečníky v aj:Extra English