AJ 1.A,1.B

Srdečně zdravím naše prvňáčky a jejich rodiče. Posílám učivo do 3.6.2020.

Učeb. str. 61 – na této straně důležití otázka k zapamatování Where do (tigers/sharks/dogs…) live? Kde žijí tygři/žraloci/psi…? – On land – na zemi, In water – ve vodě, On land and in water – Na zemi a ve vodě. Tomu odpovídá pokračování procvičování této otázky v pracovním sešitě na str. 58.

Učeb. str. 62 – poslech příběhu, důležité fráze pod příběhem dole. What is the matter? Co se děje?      Rabbit is on the floor. – Zajíček je na podlaze.     It is OK – To je v pořádku.    Do not cry – Neplač.     Daddy is here – Tatínek je tady.

Pracovní sešit str. 59 – podle poslechu poslouchej a kroužkuj.

Poklidné dny přeji všem. Tereza Herzánová