AJ 1.A,1.B

Srdečně zdravím všechny prvňáčky a samozřejmě jejich rodiče!

Posílám učivo do 27.5.2020.

Učebnice str. 59 – je to konverzační cvičení na upevnění fráze DO YOU LIKE…(birds)? – MÁŠ RÁD PTÁČKY?   (pozor…bird – ptáček, birds – ptáčci) a upevnění odpovědi kladné YES, I DO.  nebo záporné odpovědi NO, I DON´T.  Děti se budou tedy ptát 6x maminky, tatínka – Do you like birds? Do you like tigers? Do you like sharks? Do you like rabbits? Do you like crocodiles? Do you like cats? A dospělý odpoví dle svého uvážení. Pak se bude dítěte ptát dospělý a dítě odpoví.

Učebnice str. 60 – Poslech příběhu Where is Otto? – Kde je Otto? On the chair. – Na židli. In the box. – V krabici.  Důležité je zapamatovat si předložky IN – v, ON – na.

Na tento příběh navazuje v pracovním sešitě poslech na str.57 – opět procvičování Where is Otto? Kde je Otto?

Potom přeskočíte v pracovním sešitě str. 70 – opakování slovní zásoby kapitola 1-4, opakování slovíček str. 72-73 je potřeba přítomnosti dospěláka.

Děkuji za spolupráci a všechny zdravím.

Tereza Herzánová