Uvolnění ze školy během polední přestávky

Žáci 6. ročníků mohou během polední přestávky v úterý pře TV opouštět školu jen v případě, že mají zákonnými zástupci podepsaný odpovídající formulář a odevzdaný třídnímu učiteli. Formulář najdete zde: polední přestávka odpovědnost