5. B M 15. 5. – 19. 5.

M – pro skupinu, která dnes byla přihlášená – M str. 23/ cv. 4, 6, 7, 9 11. M str. 24/ 9, 10 – 4 př.

M- pro skupinu druhou M str. 23/ cv. 1 – pracuj dle návodu na folii, M str. 23/cv. 2 folie – škrtni nulu, kterou nemusíš psát. např. 6, 80 – škrtni nulu, 20,00 – škrtni desetiny a setiny, 9, 90 – škrtni 0.

cstr. 23/cv. 3 např. 1  celá je menší než 1,5 desetin a to je menší než 2 celé – folie.

Do sešitu vypracujte str.23/ cv. 5, 6, 7, 8, pouze odpovědi a výpočet.

Str. 24/ cv. 1 násobení desetinných čísel – deseti a stem. Násobíme-li desetinné číslo deseti, posuneme desetinnou čárku o 1 místo doprava. Do sešitu vypracujte str. 24/ cv. 4, 5, 6, 7 pouze výpočet s odpovědí. Str. 24/ 10 na dělení 4 příklady. Držte se. Kdo neporozumí násobení, budeme opakovat. Hezký víkend Vám přeje EP.