5. B – ČJ od 6. 5. – 13. 5.

Zdravím, děti. Úkoly

Písemně do sešitu str. 115/ cv. 22, 23. Přečtěte si na str. 115/ cv. 24 Další dopis – zde je důležité, při oslovování dospělých osob se píší zájmena |Tvůj,  Ty, Tobě, Vás s velkým písmenem.

PS str. 39/ doplň zájmeno ji cv. 5. Ve cv. 6/str. 39 doplň vzory příd. jmen mladý, jarní a zopakuj si základní skladební dvojice – podmět – Kdo, co?, přísudek – co podmět dělá?

PS/ str. 40 opakování přídavných jmen a zájmen – celá, str. 41/ celá – pokračování opakování zájmen.

Hurááááá – máme zájmena za sebou. Všem, kteří se mnou spolupracovali píší velkou jedničku, byli jste mooooc šikovní. Zdraví EP