5. A a 5. B ČJ od 2. 6. – 4. 6.

Prosím, zopakujte si vše o číslovkách – dělíme na určité a neurčité, naučte se otázky, protože podle otázky zařadíte číslovku, základní – kolik, řadová – kolikátý ( den – druhý, druhého června – píšeme tečku), kolikery – (kolikery šestery ponožky), kolikrát ( si denně čistíš zuby).

Vypracujte PS str. 47/ 8 – pracujte s učebnicí, 47/ 9 a, b, c,. Zdraví EP