5. A + 5. B od 4. 6. do 8. 6. M + G

Probrali jsme jednotky obsahu. Musíte si uvědomit, že při převádění jednotek použijeme vzorec obsahu čtverce

S = a . b, Jestliže převádíme cm na milimetry, tak se jedná o čtverec o straně 10 . 10 = 100 Takže 1 cm čtvereční je 100 milimetrů čtverečních. 1m čtvereční je 10 000 cm čtverečních  S = 100 . 100, S = 10 000 cm čtverečních. 1 a(ar) = 10m čtverečních.  1 hektar (ha) je 100 m čtverečních, 1 km je 100 hektarů. Vypracujte učebnice str. 27/ cv. 2, 3, 4, 8, 9,

M – Dělení desetinných čísel – dělíme 10, posuneme desetinnou čárku o 1 místo doleva. Dělíme 100, posuneme desetinnou čárku o 2 místa doleva. Učebnice str. 29/ cv. 1, 2 – 67 : 10 = 6,7 jeden sešit stál 6,7 Kč.

Vypracujte do sešitu učeb. str. 29/ cv. 4 – 9 , u slovních úloh pouze výpočet a odpověď.