5. A + 5. B M – 10. 6. – 16. 6.

Dělení desetinných čísel – učebnice str. 30/ 1 – písemně napište do sešitu cv. 1,cv. 2, procvičte dělení – str. 30/ cv. 9 – 45 poslední příklady.

Učebnice str. 31/ cv. 1, 2, 3, 4- procvičte s rodiči. Do sešitu napište 31/5, 11.

Násobení desetinných čísel číslem přirozeným – např. 6,2 . 4 = 4 . 2 = 8   6 . 4 = 24  výsledek je 24,6  oddělili jsme desetinné číslo. 4 . 0,7 = 4 . 7 = 28 oddělíme desetinné číslo 2,8.  2 . 0,4 = 0, 8     4 . 1,6 = 4 . 6 = 24  4 . 1 = 4   opíšeme 6 a k číslu 4 přičteme zbytek 2. Výsledek je 6,4.

Učebnice str. 32/ 2, 8 napište do sešitu. Str. 33 si procvičte podle sebe.

Na str. v učebnici na str. 57 je opakování – vypočítejte, nechte rodiči zkontrolovat.

Do geometrie str. 34 / cv. 1. Přečtěte si cv. 2. 34/ cv. 4, 7 narýsuj do sešitu.

NEZAPONEŃTE MI NAPSAT, KDO PŮJDE NA OBÉD DNE 30. 6. EP