5. A + 5. B ČJ – 10. 6. – 16. 6.

Ahoj Děti, prosím, napište mi na mail, anebo napište mi zprávu do telefonu, kdo půjde 30. 6. do školy na oběd – tuším, že bude hamburger. Musím počet dětí nahlásit paní vedoucí Vozníčkové. Děkuji.

Blíží se konec školního roku, učivo v češtině je těžké. Prosím, z učebnice str. 126 si zopakujte vše o základní skladební dvojici – podmět a přísudek. přečtěte si cvičení na str. 126 Vodní říše. Pracujte v PS str. 50 podle zadání. V pracovním sešitě str. 50/ cv. 2 doplňte vynechaná písmena, do závorek dopiš věta jednoduchá J, souvětí PS. PS 50/ 3 vypište základní a určovací dvojice.

Přečtěte si v učebnici a zopakujte si o základní skladební dvojici a určovací skladební dvojici, mezi nimi je vztah  závislosti. V PS str. 51/ cv. 4 opět pracujte s učebnicí str. 126 a odpovídejte na otázky.

PS str. 51/ cv. 5 zopakujte si – jako pomůcku si přečtěte z učebnice str. 127 informace.

Na str. PS/ 76 si doplňte cv. a, b, c. , PS 77/ Válečná slepice, doplňte písmena – opakování. Mějte se hezky