5. A 5. B – Český jazyk od 1. 4. – 6. 4.

Dobrý den, děti. Vím, že učivo přídavných jmen je velice, těžké. Důležité je pro mě, ať se naučíte, máme 3 druhy přídavných jmen – druhy Tvrdý a k němu vzor Mladý, druh  Měkký – vzor Jarní, druh Přivlastňovací – vzor Otcův a Matčin.

Naučte se – Vzor Mladý se píše v koncovkách tvrdé Y, pouze 1. a 5. pád čísla nožného píšeme i, 7. p č.,množ,  píšme   ými.

Vzor Jarní – píšeme ve všech koncovkách měkké í (- ími).

Přídavná jména Přivlastňovací – Matčin a Otcův se řídíme rodem ( životností, číslem a pádem příslušného podstatného jména). V koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích píšeme tvrdé -y, -ý, pouze ve tvarech 1. a 5. pádu rodu mužského životného píšeme měkké -i. Koncovka -ými je v 7. pádě č. množného všech rodů. Např. . otcovi psi  (r. muž. živ.), otcovy obleky ( r. m. neživ). otcovy rakety ( r. ženský), otcova kola( r. střední).

Stupňování – některá přídavná jména mohou svými tvary vyjádřit trojí stupeň vlastnosti. 1. stupeň – krátký, 2. stupeň – ejší, -ější, – ší, – čí,tvary 3. stupně mají předponu nej. Vypracujte  v PS 26/ cv. 1 a 2. PS str. 24 / cv. 3, 4. PS str. 30. Str. 28 a 29 si udělejte dobrovolně.