4. B v knihovně

 

Žáci 4.B  dne 27. 4. 2018 navštívili místní knihovnu, kde shlédli prezentaci Ohrožené druhy zvířat.
Dověděli se i některé nové informace, oživili již stávající a také shlédli krátká videa ze života těchto zvířat.

Pro zpestření doplnila paní knihovnice ukázky ze zajímavých knih a také jednu interaktivní mluvící knihu, kterou vlastní pouze knihovna Ostrava-Kunčičky, kde s ní mohou děti pracovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr si děti mohly vypůjčit na své čtenářské průkazy knihy, které využijí jako četbu pro svůj čtenářský deník nebo jen tak pro listování ve volném čase.