3. ledna 2019 – změna rozvrhu hodin

Ve čtvrtek 3. ledna 2019 máte změnu rozvrhu, učíte se od 8 – 11, 40 hodin. Nemáte fyziku.

Dopište do žákovské knížky a nechte prosím podepsat rodičem.

Děkuji.

třídní učitelka