3. B Geometrický svět

Dne 21. 4. 2017 jsme navštívili Dolní oblast Vítkovic, kde byl připraven program Geometrický svět. Během programu žáci hravou formou zjistili, které z geometrických útvarů preferuje příroda a jaké útvary upřednostňují lidé. Seznámili se se základními geometrickými útvary v rovině a zamysleli se nad jejich odlišnostmi. Dozvěděli se o vlastnostech těchto útvarů a sami sestavili různé útvary pomocí hry Geomag a tangram.

A nakonec si každý „vyrobil“ svou kávovou lžičku.

C:\Users\paskonkovab\Desktop\WEB\Foto\DOV\DOV (15).JPG

Mgr. Zuzana Piščáková