3.B a Kukátko

  • Publikováno: 16.03.2017
  • Kategorie: Aktuality

Dne 27. února jsme navštívili vzdělávací program Kukátko v Dolní oblasti Vítkovic.

Cílem bylo představit dětem Dolní oblast Vítkovic v historických souvislostech, v její původní funkci výrobního podniku a v nové funkci – technické památky. Při jednotlivých aktivitách, které vedly k pochopení pojmů „továrna“ a „technická památka“ byl využit potenciál místa a jeho proměna v různých časových etapách. Vhodné edukační pomůcky, pedagogické metody a diskuze v prostředí technické památky pomohly dětem toto téma snáze pochopit.

 C:\Users\WollnaL\Downloads\image2.JPG

Po tomto programu měly děti možnost prozkoumat Velký Svět techniky – odkud se bere energie, jak je to s fotosyntézou, zjistily informace o zvířatech, podívaly se na lidské tělo, prozkoumaly vesmír, potrápily se s hlavolamy…

Škoda, že čas tak rychle běží…

FOTO