POKOS

POKOS – pro mnoho lidí nesrozumitelné slovo, naši žáci 2. stupně už budou vědět, že to znamená zkratku Příprava občanů k obraně státu. 20. března 2018 jsme se stali jednou z mála škol v Moravskoslezském kraji, které byly vybrány ke spolupráci v tomto armádním projektu. Přivítali jsme mezi sebou vojáky z krajského vojenského velitelství, kteří seznámili žáky s naší armádou formou prezentací i osobních diskusí s vojáky. Žáci získali představu o základech branné výchovy a v tělocvičně si prakticky vyzkoušeli i něco málo z vojenského výcviku. V dnešní často politicky, společensky i vojensky vypjaté situaci v různých částech světa bylo toto setkání určitě důležitým počinem.