19.6.2020

Dobrý den děti a rodiče,

dnes se vám hlásím naposledy s probraným učivem.

Prosím podívejte se všichni doma, kdo přibral ze školy učebnici HV (2 kusy chybí), protože zůstávaly ve škole, musel je někdo přibrat omylem s ostatními učebnicemi. Pokud je najdete, stačí je přinést spolu s ostatními knížkami. Děkuji.

ČJ – Předložky

jsou neohebné slovní druhy (nedají se skloňovat ani časovat). Čteme je dohromady se slovem, ale píšeme je odděleně.

Je třeba rozlišovat předložky (před stavením) – píšeme je zvlášť a předpony (představení) – píšeme dohromady.

PS str. 10, cv.1, 2 utvoř věty s předložkami, věty napiš do sešitu.

PÍS – str. 7 Jak se chováme v přírodě

  • doplň podst. jméno v příslušném tvaru, věty napiš
  • vyber a napiš názvy lesních plodin

MA – Násobení dvojcif. čísel jednociferným činitelem

str. 27, cv.19 (roznásobení závorky)      ( 40 + 6 ) . 3  = ( 40 . 3 ) + ( 6 . 3 ) = 120 + 18 = 138

str. 27, cv.20, 23 (slovní úlohy).

GEO – Trojúhelník, čtyřúhelník

str. 30, cv.1, 2, 3

Přeji vám hezký víkend bez deště. Blanka Zmítková