Milé děti, posílám další úkoly, které si, prosím, rozdělte na každý den dle vlastního tempa. Není dobré vše udělat za den či dva, protože častějším procvičováním a opakováním se vám učivo lépe a trvaleji uloží do vašich hlaviček. Děkuji také Vašim rodičům a dalším příbuzným, kteří vám věnují čas a učí se s vámi… Zdravím Vás a těším se, až se zase ve škole setkáme.

 

ČJ – SLABIKÁŘ, str. 63 – 68  – hlásky a písmena  Ž,ž,Ř,ř  – opakování  a zdokonalování čtení

Literární výchova – Rýmové pohádky  „ O  ČERVENÉ KARKULCE  + VV –  kresba (oranžový sešit) – ilustrace k pohádce: „ O ČERVENÉ KARKULCE“

https://www.youtube.com/watch?v=DPfNK5g4_QU

 

PRACOVNÍ SEŠIT, str. 39 -41 – čtení textu, vyvozování písmena Ř na začátku slova, dopisování písmen do textu,

 

PÍSANKA 2, str. 35 – 38 – další písmena- š,Š, opis a přepis slov

 

M – str., 30 -32 – opakovat, procvičovat, řešit jednoduché slovní úlohy, sčítat a odčítat v oboru čísel do 10

POČÍTÁME ZPAMĚTI – str. 14-16

Geometrie – pracovní list – geometrické tvary – (viz. e:mail)

PRV – str. 48 -49 – Jaro: U babičky na zahradě, stromy a keře- zahradní nářadí, postup při výsadbě rostlin, proměna  ovocného stromu od jara do zimy – pozorování změn v přírodě, jarní měsíce, počasí na jaře, jarní květiny

HV–  Poslech –V. Neumann – „U NÁS V KAPELE“

https://www.youtube.com/watch?v=u8VefNOc0Yk

TV –  Krátká procházka  po okolí svého bydliště – je nutné nadýchat se čerstvého vzduchu 🙂

PČ  –  Jarní úklid – úklid pokojíčku 🙂

 

Pro zpestření domácí přípravy doporučuji sledovat na ČT 1 pořad – UčíTelka, dále pak:

Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topic…

Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz