Učivo

Vážení rodiče, touto cestou Vám budeme zadávat domácí přípravu každou středu vždy na týden až do odvolání. Pokud budete něco potřebovat, kontaktujte nás na školní e:mail

ČJ – SLABIKÁŘ, str. 54 – 57  – hlásky a písmena:  H,h,B,b,  čtení – jednoslabičná slova se skupinou hlásek na začátku (typu: král, kraj, kroj, kluk, klid, vnuk, atd. – barevný sloupec, str. 57

Literární výchova –„ Hrnečku vař“ – K. J. Erben, naslouchání, rozhovor

PRACOVNÍ SEŠIT, str. 30 -34 – čtení textu, vyvozování písmena „B“ na začátku slova, dopisování písmen do textu

PÍSANKA 2, str. 26 – 29 – nácvik psaní – písmeno „ z“, opis a přepis slov

 

M – str., 24 – 26 – zápis čísla 10, rozklad čísla 10, počítání předmětů v souboru, doplňování správného počtu, řešit jednoduché slovní úlohy, sčítání v oboru čísel do 10

 

PRV – str.,44-45 – „Na jaře“ – jarní počasí a oblékání lidí vzhledem k roční době, příroda na jaře, jarní květiny, přílet ptáků, pojmenovat mláďata domácích zvířat, pozorování změn v přírodě.

 

AJ – PRACOVNÍ SEŠIT – str. 43, Kap. č.  5 –  dopracovat, slovíčka, rozšiřování slovní zásoby, písničky, říkanky, poslech CD

HV – nácvik písničky: „ Travička zelená“

TV – trénovat přeskoky přes švihadlo, nácvik hodu míčku z místa, vrchní přihrávka obouruč

VV – ilustrace k pohádce „Hrnečku vař“ (oranžový sešit)

– péče o květiny – zalévání pokojových rostlin